Vrátenie a reklamácia

Ďalšie informácie o vrátení tovaru

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu na vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť aj v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14-dennej lehoty.

Keď sa spotrebiteľ rozhodne vrátiť tovar bez udania dôvodu v lehote 14 dní, má nárok, aby mu predajca vrátil sumu zodpovedajúcu kúpnej cene vrátane dopravy, ​​spotrebiteľ však platí poštovné spojené s vrátením tovaru.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia musí vydať dodávateľovi všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol Tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený Tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Nevyzdvihnutý tovar

V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, bude po kupujúcom požadovaná náhrada nákladov spojených s expedíciou a vrátením tovaru spôsobených zrušením objednávky. Ak sa nám zásielka odoslaná na dobierku vráti ako nevyzdvihnutá, odmietnutá alebo neprevzaná, bude zaslaná výzva e-mailom na zaplatenie zbytočne uhradeného poštovného ​​so splatnosťou do 14 dní.

Výmena tovaru

Tovar je možné meniť - iba nepoužitý - zaslať na adresu Severské Světlo, Mrštíkova 399/2a ( Werk C - 121 ), 460 07 Liberec, priložiť kópiu dodacieho listu a faktúry + priložiť sprievodný list, kde zákazník uvedie, za aký tovar chce tovar vymeniť (ak nebude dohodnuté mailom/telefonicky). Ak bude nový tovar drahší, dofakturujeme rozdiel, v opačnom prípade je nutné uviesť číslo účtu, kam bude vrátený preplatok za tento tovar.

Lehota na výmenu je 14 dní od dátumu doručenia tovaru. Poštovné pri výmene tovaru si zákazník platí sám vo výške 150 Kč.

 

 

Kategória
Vnútorné
Vonkajšie
Príslušenstvo
Zľavy%

Nič nebolo nájdené.