Stupeň ochrany

U každého svietidla nájdete označenie ako napr. IP20, IP54 a iné. Napr. pri označení IP54 - prvé číslo označuje stupeň ochrany pred dotykom nebezpečných častí a pred vniknutím cudzích pevných telies. Druhá číslica označuje stupne ochrany proti vniknutiu vody.

IP 5 4

Ochrana pred vniknutím pevných objektov

0 bez ochrany
1 pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom > 50mm a pred dotykom chrbtom ruky
2 pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom > 12.5mm a pred dotykom prstom
3 pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom > 2.5mm a pred dotykom nástrojom
4 pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom > 1mm a pred dotykom drôtom
5 Zariadenie je čiastočne chránené pred prachom a pred dotykom drôtom
6 Zariadenie je prachotesné a je chránené pred dotykom drôtom.

Ochrana pred vniknutím vody

0 bez ochrany
1 zvisle dopadajúca voda (kvapkajúca voda)
2 dopadajúca voda do sklonu 15° (kvapkajúca voda)
3 dopadajúca voda až do sklonu 60° (kropenie, dážď)
4 pokropenie vodou (striekajúca voda)
5 odolné proti vodnému prúdu (tryskajúca voda)
6 odolné proti silnému prúdu vody (intenzívne tryskajúca voda)
7 odolné proti dočasnému ponoreniu do vody (max 30 minút)

S čím chcete poradiť?

Máte otázku na ďalšie technické údaje?
Zavolajte nám na 601 001 658 a my vám poradíme.

Kategória
Vnútorné
Vonkajšie
Príslušenstvo
Zľavy%

Nič nebolo nájdené.